Accomtour’s Weblog

November 13, 2008

มัณฑะเลย์

Mandalay

Mandalay Palace

พระราชวังมัณฑะเลย์mandalay-palace

เมืองมัณฑะเลย์ : ปัจจุบันนี้มีฐานะเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของพม่ารองจาก ย่างกุ้ง และเป็น ราชธานีสุดท้าย ของราชวงศ์พม่า ก่อนที่ระบอบกษัตริย์ จะถูกโค่นล้มลง และก่อนจะตกเป็นเมืองขึ้น ของอังกฤษ

ก่อนเสียกรุงศรีครั้งที่ 2 : พระเจ้าอลองพญา ส่งกองทัพมารุกราน กรุงศรีอยุธยา แต่เกิดเหตุ ปืนใหญ่ระเบิด สิ้นพระชนม์ จนต้อง ยกทัพกลับไป จนกระทั่ง พระเจ้ามังระ แห่งกรุงอังวะ ได้ยกทัพใหญ่มาตีครั้งใหม กรุงศรีอยุธยา ทำให้เราต้องเสียกรุงครั้งที่ 2
หลังเสียกรุงครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2310 หลังจากนั้นเพียง 57 ปี ในปีพ.ศ. 2367 กองทัพอังกฤษ ยกทัพเรือ ล่องขึ้นม ตามอิระวดี เข้ายึดพม่า จากทางตอนใต้ บุกขึ้นสู่ภาคเหนือ ของประเทศพม่า จากเมืองหลวง กรุงอังวะ พม่าย้ายเมือง มาเป็น ตั้งเมืองหลวงที่ เมืองอมรปุระ สงครามระหว่าง อังกฤษกับพม่า ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆ พม่ารบแพ้อังกฤษ ครั้งแล้ว ครั้งเล่า…. สงครามที่พม่า เหมือนจะไม่ มีทางชนะ พระเจ้ามินดง ย้ายเมืองหลวงอีกครั้ง จากเมือง อมรปุระ ย้ายมาสู่ เมืองมัณฑะเลย์ เพื่อเป็นการ ถือฤกษ ์เอาชัย แก้เคล็ดว่า จะสามารถชนะกองทัพอังกฤษได้ ราชวงศ์สุดท้าย ก็ถึงกาลอวสาน

มัณฑะเลย์ ราชธานีสุดท้ายของพม่า

หลังจากที่ พระเจ้ามินดง มาก่อสร้าง พระราชวังมัณฑะเลย์ แค่ 28 ปี อังกฤษ ก็ตีเมืองมัณฑะเลย์แตกใน ปี พ.ศ. 2367 พระเจ้าธีบอ ซึ่งโอรสของ พระเจ้ามินดง จึงเป็นกษัตริย์ องค์สุดท้ายของพม่า และถูกส่งไปอินเดีย และเชื่อกันว่า ถูกประหารที่นั่น โดยไม่ได้ กลับพม่าอีกเลย สมบัติทุกชิ้น ถูกอังกฤษ ขนเอาไป ไม่เว้นแม้แต่ ราชบัลลังก์นกยูง สัญลักษณ ์แห่งราชวงศ์ และพระที่นั่งสิงหนาท ในท้องพระโรงใหญ่ ที่เป็นทองคำ ประดับด้วยเพชร พลอย ทับทิม อัญมณี อันมหาศาล ก็ถูกขนไป ไว้ที่ประเทศอังกฤษ

mandalay01

อวสานพระราชวังมัณฑะเลย

พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวัง ที่ส่วนใหญ่ ก่อสร้างด้วยไม้สัก ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ของเอเชีย ในสมัย สงครามมหาบูรพา (สงครามโลกครั้งที่ 2) วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตร โดยกองทัพอังกฤษ ได้ทิ้งระเบิด จำนวนมากมาย ถล่ม พระราชวังมัณฑะเลย ของประพม่า จนไฟลุกไหม้เป็นจุล ด้วยเหตุผลว่า พระราชวังน ี้เป็นแหล่งซ่องสุมกำลัง ของกองทัพญี่ปุ่น พระราชวังมัณฑะเลย ์ซึ่งเป็น พระราชวังไม้สัก ก็ถูกไฟไหม้เป็นจุล เผาราบเป็นหน้ากลอง หลงเหลือก็แต่ ป้อมปราการ และ คูน้ำ รอบพระราชวัง

ปัจจุปัน พระราชวังที่เห็นอย ู่เป็นพระราชวัง ที่รัฐบาลพม่าได้จำลองรูปแบบ ของพระราชวังของเก่าขึ้นมาใหม่

palace

พระมหามุนี แห่งวัดยะไข่ มัณฑะเลย์

มหาเจดีย์สถาน 1 ใน 5 แห่ง ในประเทศพม่า

Maha Muni Pagoda

พระมหามุนีm000529

มหาเจดีย์สถาน 1 ใน 5 แห่ง ในประเทศพม่า พระมหามุนี แห่งวัดยะไข่ มัณฑะเลย์ เป็นพระพุทธรูปสำริด ทรงเครื่อง แบบกษัตริย์ ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 เมตร เป็นที่ยอมรับกันว่า มีพุทธลักษณะ งดงามที่สุดองค์หนึ่ง” มหามุนี ” แปลว่า ” มหาปราชญ์ “ หล่อขึ้น ราว พ.ศ.688 โดยชาวยะไข่ ชนกลุ่มน้อย ในรัฐอาระกัน ทางทิศตะวันตกสุดของพม่า ติดกับ บังคลาเทศ ต่อมา เมื่อพระเจ้าปดุงกษัตริย์พม่า ยกทัพไปตี เมืองยะไข่ได้ จึงโปรดให้ชะลอพระพุทธรูปองค์นี้ มาประดิษฐาน ที่เมืองมัณฑะเลย์ เมื่อ 200 ปีมาแล้ว อุโบสถ ที่ประดิษฐาน พระมหามุนี สร้างโดย พระเจ้าโบดอพญา

325285mahamuni-2 มีตำนานเล่ากันว่า พระพุทธเจ้า ทรงประทานลมหายใจ ให้พระมหามุนี เป็นตัวแทน สืบทอดศาสนา จึงเชื่อกันว่า พระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์องค์น ี้มีลมหายใจจริง จึงต้องมี พิธีล้างพระพักตร์ ให้ทุกเช้ามืดของทุกวัน เหมือนคนปกติธรรมดา ที่ต้อ งล้างหน้า
ทุกเช้า ซึ่งพิธีน ี้ก็ยังคงดำรงอยู่ มาตราบจนปัจจุบัน

U-Bein Bridge

สะพานอูเป็ง194u-bein-bridge3

อยู่ห่างจาก วัดมหากัณฑะประมาณ 10 นาที สะพานแห่งนี้ สร้างโดย ข้าราชการผู้ใหญ่ ชื่อว่า ” อูเป็ง ” ในสมัย ” พระเจ้า โบดอพญา ” อายุราว 140 ปี เป็นสะพานไม้สัก ยาวกว่า 1 ก.ม. สร้างข้าม ทะเลสาบเตาง์ตะมัน (Toungthamon) ไปสู่ วัดจอกตอจี (Kyauk Tawgyi) ซึ่งเจดีย์สร้าง ตามแบบเจดีย์วัดอานันดา ในพุกาม สีขาวอยู่บนพื้นเตี้ย มีนรสิงห์ (มนุษย์ครึ่งคนครึ่งสิงห์) รวม 12 ตน อยู่โดยรอบ เพื่อปกป้องอันตรายทั้งปวง และ มีจิตกรรมฝาผนังแบบเฟรสโก (Fresco) ที่ลือชื่อ ในความงาม เป็นเงาสะท้อน เกี่ยวกับศาสนาพุทธ และ จักรวาล ของคนพม่าในอดีต

Sunset U-Bein Bridge u-bein-bridge-23

Mahagandha Temple

วัดมหากัณฑะ

ตั้งอยู่ ริมแม่น้ำอิระวดี มีอาณาบริเวณกว้างขวางมาก มีภิษุ สามเณร จำพรรษาอยุ่ เป็นจำนวนมากที่สุด ในพม่า ทั้งหมด ประมาณ 1500 รูป

Zegyo Market

ตลาดเซโฉ่

เปิดตั้งแต่เช้า ถึงเย็น เป็นตลาดที่ดีที่สุด อยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัยของชาวจีน และชาวอินเดีย บริเวณถนนสาย 84 ตัด ระหว่าง
ถนนสาย 26 กับ 28 มีสินค้ามากมาย แทบทุกชนิดจำหน่าย

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: