Accomtour’s Weblog

November 13, 2008

สิเรียม

SYRIEM

สิเรียม

สิเรียม เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบของแม่น้ำหงสา และแม่น้ำย่างกุ้ง ซึ่งในอดีตเมืองนี้ เป็นเมืองท่า สำคัญ ในการเดินเรือ ของชาวโปรตุเกส ปัจจุบันเมืองสิเรียมเป็นเมืองอุตสาหกรรม ชาวเมืองส่วนใหญ่ทำงานในโรงกลั่นน้ำมันหรือไม่ก็เป็นลูกจ้างในโรงเบียร์ ประชากรส่วนมาก เป็นชาวพม่า เชื้อชายอินเดีย เพราะในสมัยที่พม่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ สิเรียมเป็นศูนย์กลาง ของเมืองท่า และยังเป็น แหล่งผลิตอาหาร ส่งสู่กรุงย่างกุ้ง และอังกฤษ ต้องเกณฑ์แรงงานอินดีย มาทำนา แล้วพากัน มาปักหลัก ทำมาหากินกัน จนถึงปัจจุบนี้

ประวัติศาสตร์เมืองสิเรียม

สิเรียม พื้นที่มีสภาพเป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ เป็นแหล่งอูข้าวอู่น้ำที่สำคัญ ทำให้เป็นที่ หมายปอง ของชาวต่างชาติ ในยุคล่าอาณานิคม มีชาวโปรตุเกส อังกฤษ ฝรั่งเศส และฮอนลันดา ต่างก็แย่งกัน ขยายอิทธิพล ในภูมิภาคนี้ หลังจาก หมดยุคอันเกรียงไกร ของอาณาจักร หงสาวดี สิ้นบุญ พระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์พม่า ผู้สืบราชบัลลังก์ ต่อจากบุเรงนอง คือ พระเจ้านันทบุเรง พระองค์ทรงอ่อนแอจนบรรดาประเทศราชประกาศแยกตัวเป็นอิสระ แม้กระทั่งกองทหารและชาวบ้าน ก็หลบลี้หนีหาย จนอาณาจักรหงสาวดีที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกร แทบกลายเป็นเมืองร้าง กองทัพชาว ยะไข่ จากรัฐอาระกัน ก็บุก เข้ามาปล้นสะดม แล้วเผาเมืองโดยง่าย พวกยะไข่ มีกองทัพที่เข้มแข็ง และยังมีทหารรับจ้าง เป็นชาวโปรุเกส ที่เชี่ยวชาญ การรบ เมื่อครั้นเคลื่อนพลมาหงสาวดี ก็ตั้งกอง ทัพเรือ ที่เมืองสิเรียม ครั้นเสร็จศึกสงคราม ก็ปูนบำเหน็จ ให้ทหารรับจ้างโปรตุเกส ชื่อฟิลิป เดอบริโต ยี นิโคเต เป็นเจ้าเมืองสิเรียม ตั้งแต่นั้นมา เมืองสิเรียมก็เป็นศูนย์กลางการค้า ทางทะเล แทนหงสาวดี ฟิลิป เดอ บริโต ยี นิโคเต ปกครองเมืองสิเรียม 13 ปี ได้ทำลาย ดินแดนพระพุทธศาสนา ยึดทรัพย์สิน และบังคับ ให้ชาวเมืองสิเรียมเข้ารีต เป็นชาวคริสต์ นิกายโรมันคาทอริก ให้ทำลายรูปปั้น ในศาสนาอื่น โดยเฉพาะ วัดในพุทธศาสนา กอบโกยผลประโยชน ์ทุกสิ่งทุกอย่าง ไปจากเมืองสิเรียม จนพระเจ้า อนอคะเปตลุน กษัตริย์พม่า มาล้อมเมืองสิเรียม จับ เดอ บริโต เสียบประจาน รับโทษทัณฑ์ สูงสุด ตามกบิลเมืองพม่า ที่กำหนดไว้สำหรับ ผู้ที่ปล้นวัดวาอาราม ทนทุกข์ทรมานอยู่สามวันจึงตาย หลังจาก การตาย ของเดอ บริโต เมืองสิเรียม ตกอยู่ในอำนาจ ของพม่าบ้าง มอญบ้าง ไทยบ้างกระทั่ง พ.ศ.2428 พม่าตกเป็นเมืองขึ้น ของอังกฤษตรงกับสมัย รัชกาลที่ 5 อังกฤษได้พัฒนา เมืองสิเรียม เป็นเมืองอุตสาหกรรม และแหล่งปลูกข้าว ตราบจนปัจจุบัน

YE LE PAYA

เจดีย์เยเลพญา

burma1995_01089_t1

เจดีย์เยเลพญา หรือ เจดีย์กลางน้ำ ตามตำนานเล่าว่า เจดีย์แห่งนี้ สร้างในสมัยมอญเรืองอำนาจ เมื่อราว พันกว่าปีก่อน โดยมี คหบดีชาวมอญ เป็นผู้สร้าง และยังได้ตั้งจิตอธิษฐาน ว่า ถ้าน้ำท่วม ก็ขออย่าให้ท่วม องค์พระเจดีย์ ถ้ามีผู้คน มากราบไหว้ จำนวนมากเท่าไหร่ ก็ขอให้ไม่มีวันเต็มล้นพื้นที่

burma1995_01096_t1

เพราะเจดีย์แห่งนี้ สร้างบนเกาะ มีสภาพเป็นเพียงเกาะเล็กๆ กลางแม่น้ำกว้างใหญ่เท่านั้น การเดินทาง เมืองสิเรียม อยู่ห่าง จากกรุงย่างกุ้ง ประมาณ 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 45 นาที ถนนลาดยาง สภาพดีครับ

burma1995_01098_t

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: